biçimsizlik

n. deformity, formlessness, shapelessness, state of being without set form
* * *
1. deformity 2. misshapenness

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • biçimsizlik — is., ği 1) Biçimsiz olma durumu 2) Çirkinlik, yakışıksızlık Vaziyetimizin biçimsizliğini düşünerek yürüsek iyi olur, dedim. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • biçimsizlik — is. Biçimsiz şeyin halı, çirkinlik, yaraşıqsızlıq, tənasübsüzlük, səliqəsizlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • amorfluk — is., ğu Biçimsizlik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • şekilsizlik — is., ği Şekilsiz olma durumu, biçimsizlik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • adamaoxşamazlıq — is. Çirkinlik, eybəcərlik, biçimsizlik, bədləkərlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • biəndazəlik — is. 1. Ölçüsüzlük, biçimsizlik; həddən artıqlıq. 2. Nizamsızlıq, qaydasızlıq, qanunsuzluq, başlı başınalıq. Ənva ənva biəndazəlik və şərarət əmələ gətirdilər. M. F. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bədəncərəlik — mücər. dan. Eybəcərlik, yaraşıqsızlıq, biçimsizlik, çirkinlik, görkəmsizlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • eybəcərlik — is. 1. Eybəcər şeyin halı; kifirlik, çirkinlik, biçimsizlik. Səməd acıqlandığı zaman üzündəki eybəcərlik daha aydın gözə çarpırdı. M. Hüs.. . . Eybəcərliyinə görə heç kəs <Cumanın> adını çəkmir. Ə. Ə.. 2. məc. Kəsir, nöqsan, çatışmazlıq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əndamsızlıq — is. Əndam çirkinliyi, bədən nöqsanı, bədən quruluşunun düzgün olmaması; biçimsizlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.